Wachttijden

Aan het ontvangen van zorg gaat meestal een periode van wachten vooraf. Dit is meestal de tijd die verstrijkt tussen het moment dat bekend is dat iemand bepaalde zorg nodig heeft (indicatiestelling) en het moment dat deze zorg daadwerkelijk ontvangen wordt.

Afhankelijk van de arts bij wie u een afspraak wil maken en de soort ingreep zijn er verschillende wachttijden.
Patiënten met spoed kunnen vanzelfsprekend altijd terecht.