Verwijzing

Voor specialistische zorg heeft u een verwijsbrief nodig. De huisarts geeft alleen een verwijzing als dit medisch noodzakelijk is. De arts zal een verwijzing weigeren als hij ervan overtuigd is dat deze voor u niet zinvol is. Uw huisarts moet dan duidelijk aan u uitleggen waarom hij geen verwijsbrief wil geven. Als u een afspraak maakt zonder verwijzing zijn de kosten (€ 135) van het eerste consult voor eigen rekening.

Verwijsbrief inzien
Als patiënt heeft u recht op inzage in uw medische gegevens. Dat betekent ook dat u uw verwijsbrief mag inzien, zelfs als de huisarts die in een gesloten envelop mee geeft. U kunt uw vragen over de verwijsbrief aan uw huisarts stellen.

Huisarts geeft geen verwijsbrief
Als uw huisarts u geen verwijzing voor een specialist wil geven, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Deze kan bemiddelen tussen u en uw huisarts.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Verwijzing