J.M. van Steveninck-Barends

SteveninckJosé van Steveninck-Barends is sinds 2010 aan het plastische chirurgiecentrum verbonden en is in datzelfde jaar gestart met de opleiding MANP (Master of Advanced Nursing Practice) welke zij in 2012 heeft afgerond. José geeft poliklinisch voorlichting over de mogelijkheden tot borstreconstructie. Zij is aanspreekpunt voor reconstructie patiënten van polikliniek, opname tot ontslag. Aandachtsgebieden zijn wondzorg, voorlichting geven, onderwijs.

Informatie verpleegkundig specialist
Verpleegkundig specialisten zijn zorgprofessionals met een relatief nieuwe functie in het huidige gezondheidszorgstelsel. Zij integreren als zelfstandig behandelaar of medebehandelaar medische en verpleegkundige zorg, waardoor de zorg voor patiënten beter en toegankelijker wordt.

Zij kan verschillende taken van de arts overnemen en in bepaalde gevallen zelf diagnoses stellen en medicatie voorschrijven. De Verpleegkundig Specialist houdt in overleg met een arts zelfstandig spreekuur, kan huisbezoeken doen en voert behandelingen uit.

De in Nederland verouderde functie Nurse Practitioner is/was een verpleegkundige functie die zich qua bevoegdheid bevindt tussen arts en verpleegkundige. De functie vindt zijn oorsprong in de Verenigde Staten en bestaat in Nederland sinds 1997.
Sinds 2009 is de functie nurse practitioner vervangen door de functie verpleegkundig specialist.