Klinische opname behandeling

  • Inleiding
  • Het maken van een afspraak
  • De datum van uw opname
  • Wat neemt u mee
  • De opname
  • Waardevolle bezittingen
  • Contactpersoon
  • Het ontslag
  • Meer informatie

Klinische opname behandeling

Inleiding

Voor ingrepen onder algehele narcose kan het nodig zijn dat u langer dan 1 nacht wordt opgenomen. Uw specialist zal dit van te voren aangeven. Operaties vinden plaats in het Haga ziekenhuis locatie Sportlaan en locatie Leyweg.

Het maken van een afspraak

Volg altijd de aanwijzingen van uw specialist op en kom de oorspronkelijk gemaakte afspraken na.

Als u voor het maken van een afspraak wordt doorverwezen naar het Bureau Opname, kunt u dit bureau bellen op werkdagen tussen 14.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 070 – 210 2839.

Voor een aantal specialismen bestaat een wachtlijst en kan het even duren voordat u wordt opgeroepen. Bij Bureau Opname kunnen ze u vertellen hoe lang de eventuele wachtlijst is.
Als u vragen heeft over de behandeling die u moet ondergaan of over de gevolgen daarvan, dan kunt u deze het beste stellen aan iemand van het secretariaat van de afdeling Plastische chirurgie via 070 – 210 7730. De medewerkers van het Bureau Opname weten vaak geen antwoord op vragen over uw behandeling.

De datum van uw opname

De datum van uw operatie krijgt u meestal 4 tot 6 weken van tevoren telefonisch van het Haga Ziekenhuis door. Door uitval kan het ook gebeuren dat u op kortere termijn gebeld wordt. U krijgt dan ook te horen of u wel of niet nuchter naar het ziekenhuis moet komen.

Wat neemt u mee

Een geldig legitimatiebewijs ( paspoort, ID-kaart of rijbewijs ) De pas van uw zorgverzekeraar. Toiletartikelen. Nachtgoed,ondergoed,een kamerjas, pantoffels of slippers. Alle geneesmiddelen die u gebruikt of een overzicht hiervan en eventueel de medicijnlijst van de trombosedienst. Indien aan de orde een dieetlijst. Naam, adres en telefoonnummer van een contactpersoon. Hulpmiddelen die u gebruikt zoals een bril. Eventueel wat kleingeld, pen en papier. Iets ter ontspanning, zoals een boek of tijdschrift en als u dat wilt uw eigen laptop/ mobiele telefoon ( op de afdelingen locatie Leyweg is WIFI beschikbaar.)

Bij uw bed kunt u ook gebruik maken van de HagaPatientenPC (HPPC). Hiermee kunt u onder andere kosteloos: Televisie kijken of naar de radio luisteren. Bellen naar telefoonnummers die met netnummer 070 en 01740 beginnen. Internet gebruiken. Spelletjes spelen.

In uw kamer heeft u een vaste (kleding) kast, een nachtkastje en een eigen kluisje voor persoonlijke eigendommen.
Het Hagaziekenhuis zorgt voor handdoeken en washanden.

Actueel Medicatie Overzicht

Het is belangrijk dat uw specialist weet welke geneesmiddelen u thuis gebruikt en voor welke geneesmiddelen u eventueel overgevoelig bent. Neemt u daarom bij uw opname een actueel overzicht van uw geneesmiddelen mee. Dit heet een Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Dit overzicht kunt u opvragen bij uw apotheek

Waardevolle bezittingen

Waardevolle bezittingen zoals sieraden en grote geldbedragen kunt u beter thuis laten. Het Haga Ziekenhuis is, ondanks alle mogelijke voorzorgsmaatregelen, niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van eigendommen.

Contactpersoon

Vraag, voordat u naar het ziekenhuis gaat, aan iemand om als contactpersoon op te treden. Het Haga Ziekenhuis mag in verband met uw privacy alleen informatie over u aan uzelf of aan uw contactpersoon geven.

Het ontslag

De behandelend arts, arts-assistent of verpleegkundig specialist komt bij u langs om te bepalen of en wanneer u naar huis kunt gaan. Als gevolg van de medicijnen die u hebt gekregen is het niet aan te raden zelf aan het verkeer deel te nemen. Vraag daarom aan iemand om u te komen halen, liefst per auto. De receptionist kan eventueel een taxi voor u bellen. Deze wordt echter niet door elke verzekeringsmaatschappij vergoed.

Bij uw ontslag krijgt u meestal voorschriften mee voor de nazorg. En er wordt vaak direct een afspraak gemaakt voor controle bij de specialist, de arts assistent of de verpleegkundig specialist. Er wordt tevens voor gezorgd dat uw huisarts op de hoogte is van uw behandeling. Bij eventuele vragen of problemen kunt u het beste met het secretariaat van de plastische chirurgie: 070 – 210 7730.

Meer informatie

U kunt bij veel specialisten en ook bij het Patiënten Service Bureau folders of brochures krijgen over algemene en specifieke onderwerpen en wellicht ook over uw aandoening of behandeling. Specifieke informatie kunt u ook elders vinden op deze site of op www.hagaziekenhuis.nl.