Dagopname behandeling

INLEIDING

Met de informatie op deze pagina kunt u zich alvast voorbereiden op de dagopname in Het Plastische Chirurgiecentrum in Den Haag.

HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK

Volg altijd de aanwijzingen van uw specialist op en kom de oorspronkelijk gemaakte afspraken na. Als u voor het maken van een afspraak wordt doorverwezen naar het Bureau Opname (route 104), kunt u dit bureau bellen op werkdagen tussen 14.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 070 – 210 2839.

Voor een aantal specialismen bestaat een wachtlijst en kan het even duren voordat u wordt opgeroepen. Bij Bureau Opname kunnen ze u vertellen hoe lang de eventuele wachtlijst is.
Als u vragen heeft over de behandeling die u moet ondergaan of over de gevolgen daarvan, dan kunt u deze het beste stellen aan iemand van het secretariaat van de afdeling Plastische chirurgie via 070 – 210 7730. De medewerkers van het Bureau Opname weten vaak geen antwoord op vragen over uw behandeling.

DE DATUM VAN UW OPNAME

De datum van uw operatie krijgt u meestal 4 tot 6 weken van tevoren telefonisch van het Haga Ziekenhuis door. Door uitval kan het ook gebeuren dat u op kortere termijn gebeld wordt. U krijgt dan ook te horen of u wel of niet nuchter naar het ziekenhuis moet komen.

WAT NEEMT U MEE?

Een enkele keer blijkt het nodig te zijn dat iemand een nacht langer moet blijven dan vooraf was voorzien. Daarom is het verstandig altijd het volgende mee te nemen bij uw opname:
• Nachtkleding
• Ochtendjas
• Pantoffels/slippers
• Toiletartikelen
Als u medicijnen gebruikt, moet u deze ook meenemen, het liefst in de originele verpakking. Net als eventueel de lijst van de trombosedienst, als u die heeft.

DE OPNAME

U wordt verzocht eventuele make-up, inclusief nagellak, thuis te verwijderen. Op de dag van uw opname wordt u op de afgesproken tijd – meestal nuchter – verwacht bij het Bureau Opname (route 104 ) Daar wijzen ze u de weg naar de verpleegafdeling. Op de zaal waar u komt, liggen mannen en vrouwen door elkaar. Het kan gebeuren dat u hier enige tijd moet wachten. Het is verstandig hier rekening mee te houden en eventueel een boek, tijdschrift of iets anders mee te nemen om de tijd goed door te komen.

WAARDEVOLLE BEZITTINGEN

Waardevolle bezittingen zoals sieraden en grote geldbedragen kunt u beter thuis laten. Het HagaZiekenhuis is, ondanks alle mogelijke voorzorgsmaatregelen, niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van eigendommen.

CONTACTPERSOON

Vraag, voordat u naar het ziekenhuis gaat, aan iemand om als contactpersoon op te treden. Het HagaZiekenhuis mag in verband met uw privacy alleen informatie over u aan uzelf of aan uw contactpersoon geven.

HET ONTSLAG

Vaak kunnen patiënten na een dagopname voor 19.00 uur vertrekken. De behandelend arts, arts-assistent of verpleegkundig specialist komt bij u langs om te bepalen of en wanneer u naar huis kunt gaan. Als gevolg van de medicijnen die u hebt gekregen is het niet aan te raden zelf aan het verkeer deel te nemen. Vraag daarom aan iemand om u te komen halen, liefst per auto. De receptionist kan eventueel een taxi voor u bellen. Deze wordt echter niet door elke verzekeringsmaatschappij vergoed
.
Bij uw ontslag krijgt u meestal voorschriften mee voor de nazorg. En er wordt vaak direct een afspraak gemaakt voor controle bij de specialist, de arts assistent of de verpleegkundig specialist. Er wordt tevens voor gezorgd dat uw huisarts op de hoogte is van uw behandeling. Bij eventuele vragen of problemen kunt u het beste met het secretariaat van de plastische chirurgie: 070 – 210 7730.

MEER INFORMATIE

U kunt bij veel specialisten en ook bij het Patiënten Service Bureau folders of brochures krijgen over algemene en specifieke onderwerpen en wellicht ook over uw aandoening of behandeling. Specifieke informatie kunt u ook elders vinden op deze site of op www.hagaziekenhuis.nl.