Weefsel expansie

Bij weefselexpansie rekt men met behulp van een ballon (tissue-expander) een gedeelte van de huid uit zodat de uitgerekte huid gebruikt kan worden als bedekking van aangrenzende beschadigde huid. De beschadigde huid kan zijn een litteken, huidtumor, etc. Ook kan weefselexpansie worden gebruikt bij mammareconstructie waarbij de huid rondom het amputatielitteken moet worden opgerekt. ( zie hiervoor borstreconstructie op deze website)

Deze methode is toe te passen op bijna ieder deel van het lichaam.

Er zijn grenzen aan de toepassingsmogelijkheden van weefselexpansie. Soms is het nodig om de ingreep meerdere malen te herhalen. Het is goed te realiseren dat soms extra littekens moeten worden gemaakt. Tevens zullen er ook altijd littekens blijven bestaan. Behoudens de normale risico’s van een plastisch chirurgische operatie kan het zijn dat de ballon niet wordt verdragen door de patiënt en tevens kan er ook weefselversterf optreden waarbij de prothese naar buiten kan komen. De ballon wordt meestal wekelijks met een zoutoplossing (= fysiologisch zout) gevuld. Dit gebeurt door met een naaldje door de huid het ventiel in de ballon aan te prikken. Een drukkend gevoel kan worden ervaren wat meestal in de loop van de dag (en) afneemt.
De poliklinische behandeling – het opvullen van de ballon en de controles – neemt enkele maanden in beslag.
De operatie wordt uitgevoerd onder algehele narcose. Via een snede in de huid wordt een onopgeblazen ballon onder de huid aangebracht. De plaats ligt vlak naast het gebied waar normale huid aanwezig is of waar extra huid nodig is.
Na ongeveer twee weken wordt er een begin gemaakt met het opvullen van de ballon. Ter plaatse van de ballon ontstaat dus bij elke inspuiting een toenemende zwelling. Deze kan storend zijn, maar is niet te vermijden.
Wanneer de huid voldoende is opgerekt wordt in een tweede operatie de ballonverwijderd en de extra huid gebruikt voor het geplande doel.

Het herstel van de tweede operatie is niet in zijn algemeenheid te beschrijven, het is mede afhankelijk van de plaats en de omvang van het behandelde gebied.

Zonder meer mag worden gesteld dat men met gebruik van weefsel-expanders resultaten kan verkrijgen die op een andere manier niet te verwezenlijken zijn. Helaas is gedeeltelijk of geheel mislukken van de behandeling niet altijd uit te sluiten.