Decubitus

Inleiding

Decubitus kan op verschillende delen van het lichaam voorkomen. Bij een decubitus op de stuit is er een langdurige immobilisatie en vervolgens revalidatie noodzakelijk.

Samenwerking met andere disciplines is een belangrijk onderdeel van de zorg rondom de decubitus patiënt. Dit past binnen de visie van het HAGA ziekenhuis waarbij zorgzaamheid en patiëntvriendelijkheid voorop gesteld worden in goede samenwerking met verwijzers, verzekeraars, collega-ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Het doel van de multidisciplinaire samenwerking is het verbeteren en optimaliseren van de organisatie van zorg in het proces van de decubituszorg, rekeninghoudend met de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de betrokken disciplines. In het Haga ziekenhuis bestaat een multidisciplinair team die samen de decubitus commissie vorm geeft. In deze commissie worden de volgende specialismen vertegenwoordigd:

Decubitus commissie

  • Dermatoloog ( voorzitter)
  • Decubitus / wondconsulent ( terug koppeling aan chirurg/ dermatoloog)
  • Unithoofden van diverse verpleegafdelingen
  • Aandachtsvelders, met als doel de kennis rondom decubituspreventie breder in de organisatie te implementeren. De aandachtsvelders zijn (senior) verpleegkundigen die de dagelijkse patiëntenzorg verrichten.
  • Diëtiste
  • VS plastische chirurgie ( terug koppeling aan plastisch chirurg)
  • Fysiotherapeut
  • Revalidatiearts ( geen vast lid )

Reconstructie mogelijkheden

Afhankelijk van de locatie van de decubitus en de omvang van de wond(en) wordt een behandelplan opgesteld door de plastische chirurg. Voordat een reconstructie kan worden uitgevoerd moet het wondbed schoon zijn en vrij van necrose.
Tijdens reconstructie wordt de wond ruim geexideerd. Lappen met meerdere weefsellagen hebben de voorkeur omdat deze de levensduur verbeteren. Aangrenzende gebieden worden gespaard zodat in de toekomst voldoenden mogelijkheid overblijft een eventueel recidief nogmaals te kunnen sluiten.

Ontslagfase

Patiënten die in het Hagaziekenhuis in aanmerking komen voor een plastisch reconstructieve operatie, gaan of naar het Sophia revalidatie centrum of naar een verpleeghuis op een revalidatie plek. Indien een patiënt al woonachtig is in een instelling wordt er bekeken of hij hier weer naar terug kan. De thuissituatie heeft niet de voorkeur!

Het Hagaziekenhuis kent een samen werkingsverband met het Sofia revalidatiecentrum. Revalidatie is een algemeen begrip; het betreft behandeling na een ziekte of ongeval met als doel de patiënt zo goed als mogelijk te leren functioneren. Bij Sophia Revalidatie is sprake van specialistische revalidatie. De gevolgen van ziekte, ongeval of aangeboren aandoening zijn namelijk complex en vaak blijvend. Daarom werken bij specialistische revalidatie meerdere disciplines intensief samen met en voor de patiënt. Het doel van specialistische revalidatie is het voorkomen of verminderen van belemmeringen in het dagelijkse leven.

De revalidatiearts stelt de indicatie voor revalidatie in het Sophia revalidatie centrum. De aanvraag wordt vanuit de heelkunde of de plastische chirurgie gedaan.

Bij ontslag naar andere instelling dan het Sophia revalidatiecentrum moeten Fysiotherapie voor het mobiliseren en Ergotherapie voor eventueel aanpassingen in bijvoorbeeld rolstoel of bed apart geregeld worden.