Schaamlipcorrectie / schaamlipverkleining

Er zijn vrouwen die een probleem hebben met het feit dat de binnenste kleine schaamlippen groot zijn, of wel erg groot zijn. Dit kan om diverse redenen voor vrouwen lastig en vervelend zijn. Een schaamlipcorrectie wordt verricht om praktische reden maar ook om esthetische redenen. Een schaamlipcorrectie komt veelal niet voor vergoeding door de verzekering in aanmerking.

Onderzoek

Tijdens het consult geeft de plastisch chirurg uitvoerig de gelegenheid om de klachten te bespreken. De plastisch chirurg zal het betreffende gebied onderzoeken en bepaalt aan de hand daarvan de juiste behandelmethode en of behandeling geïndiceerd is. Daarna zal met patiënt de ingreep worden besproken en wordt aangegeven wat van het resultaat mag worden verwacht.

Behandeling

De operatie vindt plaats onder algehele narcose maar kan ook worden uitgevoerd middels een ruggenprik (spinaal anesthesie) of onder plaatselijke verdoving. Het huidoverschot van de kleine schaamlippen wordt verwijderd en de resterende huid (slijmvlies) wordt gehecht met dun oplosbaar hechtmateriaal dat niet verwijderd dient te worden.

Na de operatie

De wondgenezing verloopt in het algemeen vrij snel. Het is verstandig om na de operatie een weekje rustig aan te doen zodat de wonden de tijd krijgen om rustig te genezen. Er mag dagelijks gedouched worden en na een week volgt wondcontrole op de polikliniek. Het kan dan nog wat gezwollen zijn.

Mogelijke complicaties en risico’s

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er bij deze operatie de normale risico’s en complicaties van de operatie, zoals trombose, longontsteking en nabloeding of wondinfectie. De kans op een blaasontsteking is zeer gering. Doorgaans zijn de complicaties na deze operatie goed te behandelen.
Absolute symmetrie bij een dubbelzijdige schaamlipverkleining is niet te garanderen. Ten slotte kunnen gestoorde wondgenezing en weefselversterf leiden tot minder goede resultaten.

Plastisch chirurgen behandelen naar beste kunnen maar er kan geen garantie worden gegeven op het resultaat of een ongestoord verloop. Er kunnen altijd complicaties optreden die het eindresultaat negatief beïnvloeden. Daarom is het van belang om van te voren goed met uw chirurg de voor- en nadelen te bespreken om teleurstelling achteraf te voorkomen.
Mocht u na het lezen nog vragen hebben verzoeken wij u contact op te nemen met uw behandelend arts, hij/zij is u graag van dienst.