Voorhoofdslift

Het komt regelmatig voor dat de huid van het voorhoofd met het ouder worden gaat uitzakken en de wenkbrauwen lager komen te zitten. Dit kan het kijken belemmeren en geeft vaak een vermoeid of ouder uiterlijk, of zelfs hoofdpijn. . Omdat u de hele dag bezig bent uw oogleden op te tillen, kunnen er bovendien horizontale lijnen op het voorhoofd ontstaan.

Wanneer u deze genoemde problemen heeft en zich eraan stoort kan dat een goede reden zijn om een voorhoofdslift te overwegen. Soms wordt een voorhoofdslift gecombineerd met een ooglidcorrectie.

Voorbereidingen

Stoppen met bloedverdunners Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, vertelt de plastisch chirurg u op welk moment u met deze medicijnen moet stoppen.
Stoppen met roken Roken vernauwt de bloedvaten en kan daardoor de wondgenezing verstoren. Het is daarom verstandig vier tot zes weken voor de ingreep te stoppen met roken.
Stoppen met alcohol Alcohol maakt de kans op een bloeduitstorting of nabloeding groter. Daarom is het beter minstens 24 uur voor de ingreep geen alcohol te drinken.

De operatie

Een voorhoofdslift vindt plaats onder algehele narcose. Vlak vóór de operatie spuit de plastische chirurg plaatselijk een speciale vloeistof in uw voorhoofdshuid, die zorgt dat de bloedvaten samentrekken. Dit vermindert het bloedverlies. De voorhoofdslift kan vervolgens op twee manieren worden uitgevoerd: open óf endoscopisch. Veelal hangt de keuze af van onder andere de hoogte van uw voorhoofd en haargrens.

Open voorhoofdslift

Wanneer uw voorhoofd relatief hoog (lang) is en u deze niet nog hoger (langer) wil hebben, is een open voorhoofdslift voor u de beste keuze. Bij een open voorhoofdslift wordt de hoogte van het voorhoofd ingekort (korter) en worden tevens de wenkbrauwen gelift. De plastisch chirurg maakt een snee op de haargrens. Deze insnijding loopt vanaf het midden van het voorhoofd het haar in via de inhammen en loopt zo van oor tot oor. Vervolgens maakt de plastisch chirurg onderhuids de voorhoofdshuid los tot aan de wenkbrauwen. Hij trekt de voorhoofdhuid strak naar achteren en verwijdert het teveel aan huid. Hierdoor wordt het voorhoofd dus minder hoog (lang) en worden tevens de wenkbrauwen gelift. Daarna hecht de plastisch chirurg de huid.

Endoscopische voorhoofdslift

Wanneer uw voorhoofd een normaal hoogte heeft of relatief kort is, is een endoscopische voorhoofdslift voor u de beste keuze. Bij een endoscopische voorhoofdslift wordt de hoogte van het voorhoofd iets langer, maar worden zonder noemenswaardige littekens tevens de wenkbrauwen gelift. De plastisch chirurg maakt slechts drie tot vijf sneetjes (van ongeveer een halve centimeter) in uw behaarde hoofdhuid net achter de haargrens. Via deze sneetjes maakt de plastisch chirurg met speciale kijkapparatuur en instrumenten de gehele voorhoofdshuid los tot aan de wenkbrauwen. Vervolgens schuift hij de voorhoofdshuid naar boven. Het teveel aan huid wordt niet verwijderd, maar verschoven richting de bovenkant van uw hoofd (kruin). De huidrichel die hierdoor kan ontstaan verdwijnt vanzelf. De plastisch chirurg zet de huid bovenaan vast met kleine oplosbare schroefjes in de buitenste laag van uw schedelbot. Daarnaast plakt hij de voorhoofdshuid vaak vast met een speciale weefsellijm aan de onderlaag. Tot slot worden de wondjes weer gehecht.

Na de behandeling

Na een voorhoofdslift kunnen het geopereerde gebied en de bovenoogleden zwellen en blauw worden. Het komt bijna nooit voor dat het zo ernstig is dat u niets meer kunt zien. Om zwelling en bloeduitstortingen zoveel mogelijk te voorkomen krijgt u meteen na de voorhoofdslift, vóórdat u wakker wordt, een stevig verband rond uw hoofd en voorhoofd. Dit verband kunt u zelf na 48 uur verwijderen. Hierna kunt u uw haar weer wassen. Eventuele zwelling rond de ogen is meestal na twee weken grotendeels verdwenen.

De meeste mensen ervaren een voorhoofdslift niet als zeer pijnlijk. U kunt enkele dagen na de ingreep last hebben van hoofdpijn. Tegen eventuele pijn kunt u een paracetamol nemen. Als dit onvoldoende helpt of als de pijn toeneemt, kunt u ons het beste contact opnemen.

Na ongeveer zeven tot tien dagen heeft u een afspraak op de polikliniek. De hechtingen worden dan verwijderd. Probeert u de eerste vier tot zes weken te voorkomen dat u veel moet hoesten, persen, tillen of bukken. Dit geeft namelijk een hoge druk op de wond, en kan de wondgenezing verstoren. Ook kunt u de eerste zes weken beter niet sporten om contact met of druk op de wond(en) te voorkomen.

Het resultaat

Direct na de operatie zijn de littekens duidelijk zichtbaar en is de huid gezwollen. Na verloop van tijd vervagen deze littekens en vallen ze meestal nauwelijks op. Bij een endoscopische voorhoofdslift zijn dit slechts drie tot vijf kleine littekens van een halve tot één centimeter lengte in het haar. Bij een open voorhoofdslift lopen de littekens langs de haargrens op uw voorhoofd en van daaruit via de inhammen door het haar tot boven uw oren.

In het begin zitten de wenkbrauwen mogelijk wat hoog. Ze zakken na een aantal weken tot een normale positie.
Bij een open voorhoofdslift raakt de behaarde hoofdhuid achter de littekens op het voorhoofd altijd gevoelloos. Iets gevoel komt hierin wel terug, maar nooit zoals het voor de operatie was. Bij een endscopische voorhoofdslift is er meestal geen verschil tussen het gevoel voor en na de operatie, maar er kan wel gevoel verlies optreden.
Na drie maanden is het eindresultaat bereikt. Meestal is het resultaat dan al goed te noemen en de meeste mensen zijn dan ook tevreden. Rimpels die deel uitmaken van de gelaatsexpressie (zoals fronsen, voorhoofd optrekken) blijven altijd aanwezig. Soms zijn nog kleine aanvullende correcties nodig, bijvoorbeeld wanneer het litteken niet geheel mooi is genezen. Het effect van de voorhoofdslift blijft meestal jaren bestaan, maar zal uiteindelijk door de natuurlijke veroudering weer langzaam verloren gaan. Een nieuwe operatie kan dan wenselijk zijn en is bijna altijd mogelijk.

Complicaties en risico’s

Na een behandeling kunnen complicaties altijd optreden. Een nabloeding (bloeden van of uit het operatiegebied) of een wondinfectie zijn de meest voorkomende complicaties, ook al komen ze zelden voor.

Van een voorhoofdslift zijn de volgende specifieke complicaties bekend:

 • Soms komt na een voorhoofdslift een meer dan normale nabloeding voor. Meestal is dit niet ernstig. Het duurt in dat geval wel langer voordat het geopereerde gebied en de bovenoogleden er weer normaal uitzien.
 • Zeer zelden treedt een allergische reactie op de verdoving op.
 • Bij een endoscopische voorhoofdslift ontstaat soms een huidrichel in de behaarde hoofdhuid, met zwelling en mogelijk verhardingen die pas na weken of maanden verdwijnen.
 • Letsel van de voorhoofdzenuw is mogelijk, waardoor het fronsen of actief optrekken van uw voorhoofd niet mogelijk is. Meestal is dit tijdelijk, zelden is dit blijvend. Het gevolg is dat de wenkbrauw aan één zijde wat lager gaat staan en er in de huid nauwelijks meer rimpels zijn.
 • Het is niet mogelijk om honderd procent gelijkheid (symmetrie) van de stand van de wenkbrauwen te garanderen. Soms is een extra correctie nodig.
 • Soms valt het resultaat tegen.

Belt u in ieder geval bij:

 • aanhoudend nabloeden uit de wond of uit het operatiegebied
 • fors toenemende zwelling van de wond of het operatiegebied
 • pijn, als de pijnstillers niet helpen of de pijn zelfs toeneemt
 • roodheid en enige zwelling van de wond
 • gevoel van ziek zijn en/of koorts, hoger dan 38° (via de anus gemeten)
 • aanhoudende misselijkheid
 • niet kunnen plassen, terwijl u wel normaal drinkt
 • ongerustheid of twijfel