Laagstand van het bovenooglid

Het bovenooglid wordt geopend door samentrekking van twee spieren. De levator spier en de Mullerse spier. De levator spier is de belangrijkste heffer van het bovenooglid.

Als deze spier niet meer goed functioneert, door bijvoorbeeld een verslapping van het spier(tje) ontstaat er een hangend ooglid. Er kan ook sprake zijn van een aangeboren zwakte van de spier.

Klachten

De klachten bestaan uit het dichtvallen van het ooglid welke in de loop van de dag verergert. Ook beperking van het gezichtsveld doordat het ooglid over de pupil hangt. En doordat de patiënt moeite heeft om onder het ooglid te kijken, wordt de wenkbrauw opgetrokken, wat leidt tot vermoeidheid en/of hoofdpijnklachten.

Operatie

De operatie vindt plaats onder plaatselijke verdoving op de poliklinische operatie kamer. De plaats van de snee wordt afgetekend en vervolgens wordt u verdoofd. De levator spier wordt opgezocht en strakker gezet, zodat de spier weer beter zijn hef functie kan uitoefenen. Tijdens de operatie wordt u een aantal maal recht opgezet, zodat de plastisch chirurg kan zien of de inkorting niet teveel of te weinig is. De hechting in de spier hoeven niet te worden verwijderd, de huidhechtingen worden na 5 tot 7 dagen op de polikliniek verwijderd. Na afloop van de operatie krijgt u hechtpleisters over de wondjes. Daar mag uit voorzichtig mee douchen.

Resultaat

Een levatorplastiek is een technisch lastige operatie. Een operatie levert niet altijd in een keer het gewenste resultaat op. Er kan sprake zijn van een ondercorrectie, d.w.z. het ooglid hangt nog steeds teveel. Of er kan sprake zijn van een over correctie, waarbij het ooglid te hoog staat. Een tweede ingreep kan dan noodzakelijk zijn. De meeste patiënten echter zijn tevreden na de eerste operatie.

Complicaties/risico’s

Zoals bij elke ingreep is er een kleine kans op een wondinfectie of nabloeding. Zoals hierboven beschreven kan er een correctie noodzakelijk zijn als het ooglid te weinig of te veel is gecorrigeerd. Het oog kan ook tijdelijk wat droger zijn, doordat het wijder openstaat.