Flaporen

Afstaande oren of ‘flaporen’ komen veel voor. Ze zijn het gevolg van een aangeboren misvorming van het kraakbeenskelet van de oorschelp. Vaak zijn afstaande oren erfelijk bepaald. Het is een afwijking die geen invloed heeft op het gehoor, maar esthetisch een probleem kan zijn.

Kinderen moeten eigenlijk zelf kunnen aangeven dat ze problemen hebben met hun afstaande oren. Zolang ze dat (nog) niet kunnen is het verstandig de operatie voorlopig uit te stellen. Aangezien het oorskelet al vroeg vrijwel volgroeid is kan de operatie al op 5 à 6 jarige leeftijd plaatsvinden. Het kan ook op oudere leeftijd, een bovengrens is er niet.
Een afstaand oor kan op drie niveau’s een afwijking vertonen.

  • Het lichaam van de oorschelp kan te fors ontwikkeld zijn waardoor het volledige oor op zich te veel afstaat.
  • Meest voorkomende is de plooi centraal in het oor te weinig ontwikkeld. De oorschelp zelf wordt dan afstaand.
  • Zelden is de rand van het oor te kort. Deze vorm is moeilijkst te corrigeren.

VERGOEDING

De kosten van het rechtzetten van flaporen worden door de verzekering soms wel en soms niet vergoed. Hierop wordt meestal een uitzondering gemaakt voor kinderen tot ongeveer 13 jaar. Voor deze groep ligt het volgens de verzekeraar voor de hand dat ze onder het hebben van flaporen lijdt, dus hoeft bij de aanvraag voor de operatie geen psychiatrisch rapport te worden bijgevoegd. Particulier verzekerden kunnen bij hun ziektekostenverzekeraar nagaan of de operatie wordt vergoed. Dat is afhankelijk van de polisvoorwaarden en de dekking.

WERKWIJZE

Het rechtzetten van flaporen kan onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd, maar gebeurt meestal onder algehele verdoving. In het eerste geval vindt de ingreep plaats op de polikliniek en kunt u na een paar uur al weer naar huis. Als u onder algehele verdoving gaat, moet u een dag op de verpleegafdeling van het ziekenhuis blijven. Bij de operatie wordt een snee aan de achterkant van het oorgemaakt. Het kraakbenige skelet van het oor wordt geremodelleerd en het stukje huid dat aan de achterkant van het oor overblijft als het oor dichter tegen het hoofd komt, wordt verwijderd

NA EEN CORRECTIE

Na een oorcorrectie krijgt u een strak verband (een zogenoemde tulband) om uw hoofd. Meestal moet het verband een week blijven zitten. Het wassen van uw haar en dergelijke zult u dus een poosje moeten uitstellen. Als het verband verwijderd is, moet u nog ongeveer twee weken ’s nachts een haarband of een zwachtel dragen ter bescherming van uw oren. Ook overdag moet u voorzichtig zijn met uw oren, bijvoorbeeld als u sport. Het komt vaak voor dat de oorschelpen nog wekenlang wat rood, gezwollen en gevoelig blijven. Geleidelijk aan zal dit verdwijnen. Tegen de pijn kunt u pijnstillers innemen (bijvoorbeeld paracetamol). Bij extreme pijn en nabloeden moet u direct contact opnemen met de afdeling plastische chirurgie. Meestal worden oplosbare hechtingen gebruikt. Deze verdwijnen vanzelf. Andere hechtingen worden na één tot twee weken verwijderd.

RISICO’S EN COMPLICATIES

Het rechtzetten van flaporen heeft dezelfde risico’s als elke andere operatie. De wond kan gaan nabloeden of er kan een infectie optreden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor. De resultaten van oorcorrecties zijn over het algemeen goed. Kraakbeen is echter een weerbarstig soort weefsel dat soms de neiging heeft om terug te keren in zijn oorspronkelijke vorm. Dat de oren recht zullen blijven staan en geheel symmetrisch zullen blijven, kan daarom nooit voor 100% worden gegarandeerd. Een enkele keer is het noodzakelijk om nog een correctie uit te voeren, maar een symmetrisch resultaat is ook dan niet te garanderen.