Kinder plastische chirurgie

Kinderplastische chirurgie is een onderdeel van de algemene plastische chirurgie. Het belangrijkste aandachtsgebied van de kinderplastische chirurgie zijn aangeboren afwijkingen. Het gaat daarbij om een breed scala van problemen. In het Hagaziekenhuis zijn schisis en hand en polsafwijkingen aandachtgebieden