PROMs: de eerste resultaten na borstreconstructie. Onze patienten zijn tevreden!

Patient Reported Outcome Measures (PROMs) zijn gevalideerde, eenvoudige vragenlijsten voor patiënten die inzicht geven in het effect van de door een zorgaanbieder geleverde zorg. PROMs richten zich op wat zorginhoudelijke kwaliteit wordt genoemd en stellen de zorguitkomst vanuit de patient centraal.

De eerste resultaten laten ons zien dat patienten die een borstreconstructie ondergingen geen spijt hadden van de operatie, en het opnieuw zouden  doen. Op een schaal van 1 tot 10 gaven patienten hun sociaal en psychisch functioneren een 6.6. Na een jaar is deze score met 35% verbeterd naar een 8.8.

De deskundigheid van ons medisch personeel werd met een 9,7 gescoord. Gevraagd werd naar : vertrouwen , mate van geruststelling, meelevendheid, toegankelijkheid, beschikbaarheid voor vragen stellen of problemen.

Het ondersteunend personeel scoort een 9,7 op professionaliteit, respectvolle omgang, kennis van zaken,vriendelijkheid,tijd voor vragen en problemen,grondig te werk gaan.

Als afdeling zijn wij trots op deze eerste resultaten. Met elkaar blijven wij alert op signalen van patienten, zodat wij continue kunnen verbeteren om U nog beter van dienst te zijn.